Клинични подходи при избор на биологична терапия за тежка астма


md 01/04/2018

Д-р Елена Петкова, Клиника по алергология и астма, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет – София Е-mail: elli_petkova@yahoo.com В настоящата статия е представен практически алгоритъм за избор на клиничен подход за поведение при пациенти с тежка астма (1). Той е базиран на интегрирания клиничен подход (integrated care pathway, ICP) – структуриран подход за мултидисциплинарна грижа, който подробно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.