Да бъдат или да не бъдат използвани добавките с омега-3 мастни киселини за вторична профилактика?


md 01/04/2018

Мета-анализ, публикуван в началото на февруари 2018 в JAMA Cardiology, поставя под въпрос ползите от приложението на омега-3 мастни киселини (омега-3МК). Добавянето към храната на омега-3МК при високорискови индивиди не повлиява сигнификантно честотата на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) или на значимите нежелани сърдечносъдови събития (1). Разгледани са 10 рандомизирани контролирани проучвания, обхващащи почти 80 хиляди човека […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.