Бариатричната хирургия подобрява албуминурията


md 01/04/2018

При пациенти с диабетна нефропатия бариатричната хирургия води до значимо подобрение на албуминурията, показваха резултатите от проспективно проучване, проведено в Cleveland Clinic. В него са участвали 101 пациенти с морбидно затлъстяване и албуминурия, подложени на тази оперативна интервенция през периода 2005-2014 и проследени след това краткосрочно за една до 3 години и дългосрочно за 4 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.