Уратна нефропатия


md 01/02/2018

Уратната нефропатия (остра и хронична) и уратната нефролитиаза са бъбречни заболявания, които се дължат на излишък на пикочна киселина в резултат на свръхпродукция или на намалена екскреция*. Пикочната киселина (ПК) е краен продукт на метаболизма на пуриновите нуклеотиди. Тя е с ограничена разтворимост, особено в киселинната среда на дисталните каналчета на бъбречните нефрони, което създава […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.