Нови указания за превенция и терапия на артериалната хипертония


md 01/02/2018

Повишение на систолното артериално налягане (САН) над 130 mmHg или на диастолното артериално налягане (ДАН) над 80 mmHg се определя като артериална хипертония (АХ), е новата дефиниция на заболяването, според American College of Cardiology и American Heart Association (ACC/AHA) (1, 2). В продължение на дълги години, АХ се класифицираше като стойности на АН =/>140/90 mmHg. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.