Нови данни за клиничната ефикасност на Entresto


md 01/02/2018

Entresto* (sacubitril/valsartan) на Novartis подобрява симптомите на сърдечна недостатъчност (СН) и качеството на живот, според анализ на резултати от база-данни с пациенти в Германия, представени на годишната среща на American Heart Association (AHA) (1). Обсервационното ретроспективно проучване изследва промените в клиничните характеристики на 1643 пациенти през първите 12 месеца от началото на приема на медикамента. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.