Нови данни за клиничната ефикасност на empagliflozin при пациенти със ЗДТ2 и периферна съдова болест


md 01/02/2018

Empagliflozin* намалява сърдечносъдовата смъртност, честотата на хоспитализациите по повод на сърдечна недостатъчност (СН) и прогресията на бъбречно заболяване при рискови пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и периферна съдова болест, без да увеличава риска за ампутация на долен крайник, показа подгрупов анализ на проучването EMPA-REG OUTCOME, представен на научната сесия на American Heart Association […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.