Най-важното от 2017


md 01/02/2018

Представяме ви 10 от най-значимите публикации в областта на гастроентерологията, публикувани през 2017: 1. Нови препоръки на US Multi-Society Task Force (включващ American College of Gastroenterology, American Gastroenterological Association и American Society for Gastrointestinal Endoscopy) за скрининг за колоректален карцином (1). Скринингът има за цел да диагностицира преканцерозни лезии и ранни стадии на колоректален карцином […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.