Изследване на ефекта от прилагане на кинезитерапия при пациенти с анкилозиращ спондилит


md 01/02/2018

Д-р Александър Андреев, гл. ас.1,3 *, доц. д-р Стефан Янев2, доц. д-р Кирил Панайотов, д.м.1,3 1Русенски университет Ангел Кънчев; 2Медицински университет – София; 3Лечебни заведения Медика – Русе; E-mail: andreev@uni-ruse.bg* ; zkm@abv.bg В България липсва разработена и апробирана в практиката актуална кинезитерапевтична програма, която адекватно да отговаря и противодейства на характера на обездвижване и настъпване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.