Хомеопатология01/02/2018

Писмо, подписано от 65 учени от Българската академия на науките (БАН), беше разпратено през февруари до ректорите на четирите големи медицински университета в България, в които се водят курсове по клинична хомеопатия.

В това писмо се настоява обучението да бъде прекратено, защото освен че няма научни доказателства за ползите от хомеопатията, тя може да бъде вредна и опасна за здравето, а преподаването й под каквато и да е форма й придава авторитетност, недопустима за медицината.

Обръщението на учените от БАН е подкрепено и от Съюза на учените, и от Националната пациентска организация.

От Българска медицинска хомеопатична организация отвърнаха незабавно с отворено писмо до медиите, в което обвинянават, че дискусията се “дирижира от хора без нужната медицинска квалификация”.

“В последните три години редица големи държави, а напоследък и Европейският съюз, преминават от търпимост и безразличие за хомеопатията към активно неприемане и искания за ограничаване на разпространението на този лъженаучен метод за лечение,” според писмото на учените от БАН.

“Допустимо ли е лекар да предписва хомеопатия, след като добре знае, че тя не действа при заболявания извън плацебо ефекта?”, питат в писмото и посочват няколко изследвания от САЩ, Австралия, Русия, както и становища от институции на ЕС, според които дисциплината е безсмислена и потенциално вредна, заради заблуждаващия й ефект.

“Българските пациенти трябва да са наясно, че не само няма ефект от хомеопатията, но тя може да доведе до тежки увреждания на здравето,” според академик д-р Богдан Петрунов, специалист по имунология и алергология и един от авторите на писмото, което е изпратено и до Министерство на здравеопазването, Министерския съвет и Парламента.

Според акад. Петрунов, хомеопатията изцяло разчита на плацебо ефект. Докато се самозаблуждават, че хомеопатичното им лечение дава някакъв физически ефект, пациентите губят време от истинско лечение, което може да има тежки последици. По същата причина се бавят и изобщо да потърсят навременна лекарска помощ и да получат диагноза спрямо съвременните знания в медицината.

Хомеопатията се изучава като свободно избираема дисциплина и допълнителна квалификация в медицинските университети в София, Варна, Пловдив и Плевен, като курсовете се водят от (българската организация) Европейската школа по клинична хомеопатия.

Според учените от БАН, обучението по хомеопатия във висшите учебни заведения по медицина е противоречиво и неприемливо, защото легитимира дисциплината, която е отречена от науката.

Очаквано, Българска медицинска хомеопатична организация заявява в писмо по повод на искането на учените от БАН: “За нас, като лекари с допълнителна квалификация по клинична хомеопатия, подобен подход е абсолютно неприемлив и погазващ елементарни етични правила“.

Позицията на списание МД

Списание МД първо повдигна въпроса за вредата от хомеопатията още през лятото на 2010 година със статията Хомеопатичните продукти – много шум (и пари!) за плацебо ефект.

Последваха публикациите: Хомеопатията вреди – директно и косвено (септември 2013), Няма убедителни доказателства, че хомеопатията е успешна терапевтична алтернатива за лечение на различни заболявания (февруари 2015), Хомеопатията – терапевтична задънена улица и Колегиум: На лъжата…ръцете са дълги (април 2016), Хомеопатията е псевдонаука и Нещо, което не е ефективно за нито един здравен проблем. Що е то? (февруари 2017).

Всички тези статии са базирани на резултати от клинични проучвания, обзори и анализи, публикувани в най-авторитетните специализирани медицински списания в света.

Ето и няколко цитата от статиите:

– Заключението на обзора на австралийското правителство (www.nhmrc.gov.au/guidelinespublications/cam02) относно хомеопатията, е че тя не действа и хората трябва да спрат да губят време, пари и потенциално да застрашават своето, или здравето на децата си, купувайки средствата на тази junk наука

– Хомеопатията може да навреди на пациентите както директно, така и по индиректни механизми, според анализ на резултатите на 38 научни публикации в пет медицински електронни база данни, публикуван в списание International Journal of Clinical Practice

– Хомеопатията е „каша от извратена изобретателност, претенциозна ерудиция, малоумна доверчивост и майсторско погрешно интерпретиране, твърде често смесвана в практиката…с безсърдечно и безсрамно налагане“. Този цитат е на американския лекар Oliver Wendell Holmes от негови лекции през…1842 (пълен текст на http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/holmes.html).

В лекциите си той обяснява, че хомеопатията се е разпространила защото през XVIII век медикаментите не са били добре разработени и са причинявали сериозни странични ефекти, докато хомеопатичните продукти, поради липсата на ефекти от тях, са изглеждали по-безобидни, въпреки противоречието им с научните принципи на химията, физиката и биологията…

Не е етично junk метод да се използва за лечение на хора (това е хомеопатология), както и да се продават в аптеките хомеопатични продукти, които нямат доказани лечебни свойства.