ADA 2018 – новостите в контрола и лечението на захарния диабет


md 01/02/2018

Новите указания за лечение на захарен диабет (ЗД) на American Diabetes Association (ADA 2018) включват актуализирани препоръки за приложение на глюкозопонижаващи медикаменти с доказани сърдечносъдови предимства при ЗД тип 2 (ЗДТ2), оптимизиране на грижите при възрасни пациенти и скрининг за предиабет и ЗДТ2 при високорискови деца и подрастващи (1). ADA продължава да се придържа към […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.