Вегетарианството не е достатъчно за по-малък сърдечносъдов риск01/12/2017

За да се намали рискът за исхемична болест на сърцето (ИБС), не е достатъчно само преминаването на растителна диета, а е необходимо консумираните храни да са с високо качество, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Предишни изследвания свързват вегетарианската диета с по-нисък риск за ИБС, но те обикновено разделят изследваната група на две (вегетарианци или не), без да анализират вида на растителната храна.

За да избегнат тези недостатъци и да оценят как постепенното намаление на животинските храни повлиява сърдечносъдовото здраве, авторите на проучването анализират хранителни въпросници, включващи данни за 133 вида храни, провеждани всеки две до четири години при повече от 209 000 здравни работници.

Данните са разпределени в 18 групи храни с три по-големи категории (здравословни растителни храни, по-малко здравословни растителни храни и животински храни).

Положителни точки се дават за здравословни растителни храни (пълнозърнени, плодове/зеленчуци, ядки, бобови, растителни масла, чай/кафе), а отрицателни – за по-малко здравословните растителни храни (плодови сокове, рафинирани зърнени храни, картофи, подсладени напитки, десерти) и за животински храни (животинска мазнина, сладолед, месо).

Участниците с най-високи точки за растителни храни и здравословни растителни храни са по-възрастни, по-активни, с по-нисък индекс на телесна маса (ИТМ) и по-рядко пушат в сравнение с тези, които консумират нездравословни растителни храни.

Проследяването е близо пет милиона пациенто-години, или около 25 години. За този период 8 631 души развиват ИБС, дефинирана като нефатален миокарден инфаркт или фатална ИБС.

След елиминиране на влиянието на различни фактори, придържането към растителни храни се асоциира с по-нисък риск за ИБС, въпреки че зависимостта е умерена по сила. Според авторите, този резултат е логичен, тъй като растителни храни е сборно понятие, което съчетава в себе си както здравословните, така и нездравословните храни.

Когато двата вида вегетариански храни се анализират по отделно, се установява, че здравословно хранещите се вегетарианци понижават своя риск за ИБС с 25%, докато при нездравословно хранене, независимо от вегетарианския режим, рискът се повишава с 32%. Резултатите остават валидни и при поданализи според възраст, пол, ИТМ и фамилна анамнеза за ИБС.

Проучването ясно показва, че колкото повече здравословни вегетарински продукти заместват нездравословните храни – от растителен (особено рафинираните тестени изделения) или от животински произход, толкова повече се понижава рискът за ИБС. (ЯС)

Използван източник:

1. Satija A., Bhupathiraju S., Spiegelman D. et al. Healthful and unhealthful plant-based diets and the risk of coronary artery disease in US adults. J Am Coll Cardiol 2017; 70:411-422 http://www.onlinejacc.org/content/70/4/411