Циститът – причини и терапия01/12/2017

Инфекциите на пикочните пътища са едни от най-честите бактериални инфекции при човека, като засягат над 150 милиона хора по целия свят. За поставяне на точна диагноза е важно да бъде едновременно установявано присъствието на симптоми заедно с положителен резултат от микробиологично изследване на урина.

Същевременно много пациенти, лекувани в извънболнични условия, биват диагностицирани без посявка на урина. Жените страдат много по-често от инфекции на пикочните пътища (1).

Епидемиологичните данни показват, че приблизително една от всеки три жени на възраст до 24 години е имала поне един епизод на инфекция на уринарния тракт (ИУТ), изискващ антибиотично лечение, а почти половината от всички жени ще имат епизод на уринарна инфекция в даден момент от живота си.

Причинителят

Инфекциите на пикочните пътища могат да се дължат на Грам-отрицателни и Грам-положителни бактерии, а понякога и на гъбички. Най-честият причинител както на неусложнените, така и на усложнените ИУТ е уропатогенната бактерия Escherichia coli.

Ключът към инициирането на ИУТ е адхезията на патогенните микроорганизми към епитела на пикочните пътища, което е възможно благодарение на т.н. адхезини. При E. coli прикрепването към уроепитела се случва благодарение на два типа адхезини (фимбрии): тип 1 и тип P (при по-вирулентните щамове E. coli).

Множеството бактериални адхезини позволяват прикрепване към определени рецептори по клетъчната повърхност, с което правят възможен процеса на колонизация.

Допълнително, голям брой от уропатогенните бактериални щамове формират екзополизахариден биофилм, който повишава устойчивостта на формираните колонии не само към отговора на имунната система, но и към ефекта от различни антибиотици и други неблагоприятни за тях фактори.

Терапията

Обикновено, пациентите, страдащи от симптоматични инфекции на пикочните пътища, са лекувани с антибиотици, чийто продължителен прием често е причина за промяна на нормалната микрофлора в тънките черва или вагината, а нерядко и за поява на резистентни към прилаганата терапия микроорганизми (2).

Това включва предписването на антибактериални средства като триметоприм в комбинация със сулфаметоксазол, флуорохинолони и бета-лактамни антибиотици. Въпреки положителните резултати от тях, през последните две десетилетия се забелязва постоянна тенденция на нарастване на резистентността на бактериалните щамове заедно с повишена честота на повтарящите се инфекции.

Това налага да бъдат търсени нови терапевтични подходи за лечение и превенция на инфекциите на пикочните пътища. Една такава възможност дават плодовете на американската червена боровинка – Vaccinium macrocarpon.

Историческите сведения показват, че американската червена боровинка е намирала приложение при лечение на пикочни инфекции още в културата на северноамериканските индианци (3).

Съдържащите се в нея биологично активни вещества се различават съществено от тези в червената боровинка, която вирее у нас. Освен високата концентрация от витамин С, в състава на V. macrocarpon влизат и полифенолните съединения антоцианидини (АС) и проантоцианидини (РАС), служещи като естествена защита за растението към вредни микроорганизми (4).

Нови изследвания показват, че проантоцианидините от американската червена боровинка инхибират адхезията на тип 1 и тип Р фимбриите на E. coli, което води до невъзможност за развитие на инфекция (5).

Друг механизъм на действие на боровинката е фармакологичното понижаване на експресията на Р-фимбриите на E. coli. Допълнително Lavigne и сътр. доказват, че проантоцианидините от американската червена боровинка успешно инхибират адхезията на щамове E. coli, които не притежават фимбрии тип 1 или тип Р (6).

Американската червена боровинка може да блокира адхезията дори и на щамове с множествена антибиотична резистентност (7-10)

Клинично наблюдение с Urinal Akut

Urinal Akut®, създаден от плодовете на американска червена боровинка, е един от водещите продукти в портфолиото на Walmark. Съдържащият се в него стандартизиран екстракт от Vaccinium macrocarpon е с гарантирано високо съдържание на проантоцианидини (PAC).

Urinal Akut е доказал ефикасността си както пред здравните специалисти, така и пред пациентите, както в практиката, така и в клинични проучвания.

Последното клинично наблюдение с Urinal Akut® е проведено в периода февруари-март 2017 година в Клиниката по урология в УМБАЛ Пловдив, под ръководството на д-р Константин Марудов.

В проучването са включени 30 пациенти със симптоми на уроинфекция – жени на възраст между 25 и 62 години, при които е установен остър цистит. Етиологията на инфекцията е определена посредством проби от урина взети при първичния преглед, като резултатите от тях допълнително потвърждават вече установените тенденции – в 93% от случаите е изолирана E.coli.

Курсът, предписан на участничките, е прием на две таблетки Urinal Akut дневно в продължение на пет дни.

Резултатите

– 71% от пациентите с уроинфекция, дължаща се на E. coli, депозират стерилна урина в рамките на първите 48 часа след приема

– пет дни след началото на приема, при 96% от жените е отчетена стерилна урина.

Използвани източници:

1. Flores-Mireles A., J. Walker, M. Caparon, S. Hultgren. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options Nat Rev Microbiol. May 2015;13(5):269-84

2. Kostakioti M., Hultgren S., Hadjifrangiskou M. Molecular blueprint of uropathogenic Escherichia coli virulence provides clues toward the development of anti-virulence therapeutics. Virulence. 2012;3:592-594

3. Guay D. Cranberry and urinary tract infections. Drugs. 2009;69(7):775-807

4. Cimolai N., Cimolai T. The cranberry and the urinary tract. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2007;26(11):767-76

5. Schmidt D., Sobota A. An examination of the anti-adherence activity of cranberry juice on urinary and nonurinary bacterial isolates. Microbios. 1988;55(224-225):173-81

6. Zafriri D., Ofek I., Adar R. et al. Inhibitory activity of cranberry juice on adherence of type 1 and type P fimbriated Escherichia coli to eucaryotic cells. Antimicrob Agents Chemother. 1989;33(1):92-8

7. Pinzon-Arango P., Liu Y., Camesano T. Role of cranberry on bacterial adhesion forces and implications for Escherichia coli-uroepithelial cell attachment. J Med Food. 2009;12(2):259-70

8. Ofek I., Mirelman D., Sharon N. Adherence of Escherichia coli to human mucosal cells mediated by mannose receptors. Nature. 1977;265(5595):623-5

9. Lavigne J., Bourg G., Combescure C. et al. In-vitro and in-vivo evidence of dose-dependent decrease of uropathogenic Escherichia coli virulence after consumption of commercial Vaccinium macrocarpon (cranberry) capsules. Clin Microbiol Infect. 2008;14(4):350-5

10. Gupta A., Dwivedi M., Mahdi A. еt al. Inhibition of adherence of multi-drug resistant E. coli by proanthocyanidin. Urol Res. 2011