Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/12/2017

– Gilead Sciences ще придобие Kite Pharma срещу $11.9 милиарда, с което ще си осигури достъп до експерименталната CAR-T терапия с axicabtagene ciloleucel (axi-cel), както и значителна продуктова линия в областта на онкологията.

CAR-T терапията е комбинация от генна и клетъчна терапия, и представлява изключителен успех за съвременните биотехнологии. Тя е високо индивидуализирана и включва репрограмиране на Т-клетки от пациента в генетично кодирани Т-клетки, способни да унищожават злокачествени клетки на реципиента. Предполага се, че първото заболяване, при което CAR-T терапията ще е успешна, ще е рефрактерният и агресивен не-Ходжкинов лимфом.

В Европа, първата подадена за регистрация CAR-T терапия е тази на axi-cel, а в САЩ вече е одобрен Kymriah (tisagenlecleucel) на Novartis, но за различна индикация (В-клетъчна остра лимфобластна левкемия). Според британски експерти, годишните разходите за лечение на пациенти с CAR-T терапия ще варират между $400 000 и $750 000.

– Sanofi Pasteur придоби биотехнологичната Protein Sciences срещу $750 милиона. Водещ продукт на Protein Sciences e рекомбинантната, базирана на протеини, грипна ваксина Flublok, която бе регистрирана от FDA през миналата година. Сделката ще увеличи портфолиото от ваксини на Sanofi Pasteur, както и достъпа до фармацевтичния пазар в САЩ.

– Roche закупи всички акции на mySugr – водеща мобилна платформа за диабет с над един милион потребители. Целта на Roche e да интегрира mySugr (https://mysugr.com/hello-roche) в новата си, ориентирана към пациенти, дигитална услуга за диабетни грижи, която ще улесни дозировката на медикаментите с цел постигане на оптимален гликемичен контрол.

– BMS придоби IFM Therapeutics срещу $1.3 милиарда с цел увеличаване на онкологичното си портфолио. IFM е фокусирана върху иновативни терапии, които стимулират естествената имунна система срещу злокачествени, автоимунни и възпалителни заболявания. Водещи продукти на компанията са STING (стимулатор на интерферонните гени) и NLRP3 агонист за лечение на злокачествени заболявания, който при одобрение ще е първи представител на нов клас имуно-онкологични медикаменти.

– инвестиционният фонд Pamplona Capital придоби Parexel срещу $5 милиарда, с което засили консолидацията в договорния изследователски сектор на биофармацевтичната индустрия.

AstraZeneca заплати $57.5 милиона за PRS-060 на Pieris – антикалин, насочен срещу рецептор алфа на интерлевкин 4, който в момента преминава фаза 1 клинични проучвания за лечение на астма. Ако медикаментът се окаже успешен и премине всички етапи на изпитвания, продажната му цена може да достигне $2.1 милиарда.

В друга сделка, AstraZeneca ще продаде остатъка от портфолиото си от анестетици (включващо Diprivan, EMLA, Xylocaine/Xylocard/Xyloproct, Marcaine, Naropin, Carbocaine и Citanest) на Aspen Pharmacare срещу $766 милиона. През миналата година компанията продаде срещу $770 милиона правата си върху тази група медикаменти на територията на САЩ отново на Aspen.

– Biogen придоби срещу $1.26 милиарда BMS-986168 на BMS – анти-еTau съединение, което преминава клинична програма за приложение при прогресивна супрануклеарна парализа.

– J&J сключи споразумение с PeptiDream за $1 милиард, срещу което ще използва платформата за идентифициране на макроциклични пептиди, използвани за лечение на множество метаболитни и сърдечносъдови нарушения. Сделката идва скоро след като J&J придоби Actelion срещу $30 милиарда.

– Pfizer закупи срещу $545 милиона програмата за хемофилия на Sangamo с водещ продукт SB-525.

– Shire се съгласи да заплати на Parion $535 милиона за преминаващия фаза 2 клинични проучвания P-321 за лечение на синдрома на сухото око. Медикаментът принадлежи към нов клас лекарствени средства – инхибиторни молекули на епителните натриеви канали (EnaC). P-321 увеличава обема на сълзите на повърхността на окото, както сочат първоначалните резултати от фаза 1 и 2 клинични изпитвания.

– Merck/MSD ще придобие срещу 500 милиона евро Rigontec, която е специализирана в имунотерапия на злокачествени заболявания. Водещ медикамент на компанията е RGT100, който в момента преминава фаза 1 клинични изпитвания.

– Teva ще продаде остатъка от портфолиото си с медикаменти за женско здраве срещу $1.38 милиарда, което идва скоро след като продаде лекарствени средства от същата група срещу $1.1 милиарда на Paragard. С приходите, Teva ще засили инвестициите си в областта на медикаменти за лечение на заболявания на ЦНС и дихателната система.

Фондът CVC Capital Partners ще придобие срещу $703 милиона бизнеса с лекарствени средства за лечение на менопауза, остеопороза, инфертилитет и контрацепция, а Foundation Consumer Healthcare – групата медикаменти за спешна контрацепция Plan B One-Step срещу $675 милиона. (ИТ)