Синдром на професионално изчерпване при лекарите01/12/2017

Хирурзите (89%), радиолозите (85%), анестезиолозите (81%) и специалистите по вътрешни болести (79%) в САЩ най-често страдат от burnout (бърнаут или синдром на професионално изчерпване, „професионално изпепеляване“), докато педиатрите (53%), общопрактикуващите лекари (50%) и патоанатомите (46%) най-рядко се оплакват от този разпространен сред медиците проблем (1, 2).

Средното ниво на бърнаут сред американските лекари се е увеличило с 10% за три години (2011-2014) и е достигнало 55%. Резултатите от проучване на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари твърди, че 70% от лекарите в България страдат от този синдром.

Синдром на професионалното изчерпване е понятие, използвано за първи път в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския психиатър Herbert Freudenberger през 1974 г., който го забелязва сред своите колеги (и при себе си) и го описва подробно в своя книга няколко години по-късно (3).

Основното на този синдром е повишеното чувство за интелектуално, емоционално и физиологично изтощение. Без да има строга дефиниция, се разглежда като професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността – физиологични, емоционални, поведенчески, включително проява на суицидни настроения, миокарден инфаркт, инсулт, колит, язва, гастрит, затлъстяване, мигрена…

Лекари, които считат, че образованието им не ги е подготвило адекватно за изискванията на професията им, по-често съобщават за burnout (р=0.03), както и колегите им, които са прекарали тежко заболяване (но не психиатрично) преди започване на работа (р=0.03).

Водещи причини за професионално прегаряне, според американските лекарите са липса на време за физически упражнения и спорт, за грижа за себе си или за приятни занимания извън работата (въпреки че няма увеличение на работните часове за изследвания период от време), конфликтни отговорности в работата, у дома и семейството, продължителното време, посветено за електронно попълване на медицинска документация поради бюрократични изисквания…

Лекари, които споделят, че страдат от професионално прегаряне, по-често докладват за допуснати медицински грешки и недостатъчни грижи към пациентите си.

Токсикологични изследвания са показали, че лекарите, по-често от хората от други професии, взимат антипсихотични средства (OR 28.7; CI 7.94-103.9; р<0.0005), бензодиазепини (OR 21.0; CI 11.4-38.6; р<0.0005) или барбитурати (OR 3.95; CI, 15.8-99.0; р<0.0005).

Изследователите в настоящето проучване са поканили 35 922 лекари да попълнят въпросник, като 6880 (19.2%; 67.5% мъже, средна възраст 56 години) са отговорили между август и октомври 2014.

Оценено според Maslach Burnout Inventory, 54.4% от лекарите са съобщили през 2014 за поне един синдром на бърнаут, докато през 2011 това са направили 45.5% (р<0.001). Удовлетвореността от баланса работа-личен живот е бил 40.9% през 2014 срещу 48.5% през 2011 година (р<0.001).

Жените лекари имат по-висок риск за професионално прегаряне на колегите си мъже (OR 1.29; р<0.001). През същия период, работещите възрастни от други професии имат нищожен ръст на професионалното изчерпване през същия период от време (28.4% срещу 28.6%; р=0.85).

След стратифициране на резултатите според възраст, пол, семеен статус и трудово натоварване, лекарите са с два пъти по-голям риск за бърнаут от другите професии (OR 1.97; CI 95% 1.80-2.16; р<0.001).

В допълнение, 46.9% от лекарите имат високи показатели за емоционално изтощение, 34.6% – за деперсонализация и 16.3% имат ниски показатели за личностна изява. Само 32% от практикуващите лекари са заявили, че професионалното им натоварване им оставя достатъчно време за личен и семеен живот.

Стресът в работната среда е посочван като честа причина за бърнаут на лекарите.

Използвани източници:

1. Shanafelt T., Hasan O., Dyrbye L. Changes in burnout and satisfaction with work-life balance in physicians and the general US working population between 2011 and 2014. Mayo Clin Proc. 2015;90:1600-1613 http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(15)00716-8/abstract

2. Anderson P. Medical resident burnout reaches epidemic levels. Medscape Internal Medicine, May 2015 http://www.medscape.com/viewarticle/844821

3. Freudenberger H., Richelson G. Burn out: The high cost of high achievement. What it is and how to survive it. Bantam Books, 1980 https://books.google.at/books?id=OkoqOa0xGb4C&q=9780553200485&dq=9780553200485&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwih47C7tunXAhXE-aQKHRhXC5IQ6AEIKDAA