SGLT2 инхибиторите понижават артериалното налягане при хора със ЗДТ201/12/2017

Инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2 – sodium-glucose cotransporter 2) водят до положително повлияване на стойностите на артериалното налягане (АН), като допълнителен ефект на антигликемичното си действие, при пациенти със захарен диабет тип 2 (ДТ2), според данни от мета-анализ, публикуван в Journal of the American Heart Association (1).

Авторите на цитираното проучване изследват ефекта на SGLT2 инхибиторите (SGLT2i) върху АН, като анализират 43 рандомизирани клинични проучвания с общо 22 528 участници.

Установява се, че SGLT2i понижават стойностите на систолното АН (средно с 2.46 mmHg) и на диастолното АН (средно с 1.46 mmHg). В допълнение серумните триглицериди намаляват с 0.02 mmol/l, общият холестерол – с 0.02 mmol/l, а телесното тегло – с 1.88 kg.

Заключението на авторите е, че приложението на SGLT2i при пациенти със ЗДТ2 е благоприятно не само по отношение на глюкозния метаболизъм, а допълнително понижава сърдечносъдовия риск (чрез ефектите върху АН) и подобрява метаболитния профил (липидна обмяна и телесно тегло).

Използван източник:

1. Mazidi M., Rezaie P., Gao H. et al. Effect of sodium-glucose cotransport-2 inhibitors on blood pressure in people with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of 43 randomized control trials with 22 528 patients. Journal of the American Heart Association, May 2017 http://jaha.ahajournals.org/content/6/6/e004007.long