Перикардитът може да е знак за скрито злокачествено заболяване


md 01/12/2017

Перикардитът може да сигнализира наличието на клинично неизявено неопластично заболяване, особено рак на белия дроб, не-Ходжкинов лимфом и миелоидна левкемия, показаха резултатите от проучване в Дания, публикувани в списание Circulation (1). Изследователите съпоставят данните от два регистъра, за да идентифицират пациенти без анамнеза за злокачествено заболяване, които са били хоспитализирани по повод на първи епизод […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.