Комбинацията nivolumab/ipilimumab е с предимство пред sunitinib при метастазирал бъбречно клетъчен карцином01/12/2017

Opdivo (nivolumab) в комбинация с Yervoy (ipilimumab) има по-висок процент на обективен отговор от терапията със sunitinib при високорискови пациенти с нелекуван локално напреднал или метастазирал бъбречно клетъчен карцином, показаха резултатите от проучването CheckMate-214 (1).

Бъбречно клетъчният карцином (RCC) е най-срещаната форма на злокачествено заболяване на бъбреците при възрастни, като мъжете са два пъти по-често засягани. Най-чест е бистроклетъчният карцином (80-90% от всички случаи).

CheckMate-214 е фаза 3 рандомизирано проучване, което изследва комбинацията nivolumab/ipilimumab при болни без предходна терапия на напреднал или метастатичен RCC. Пациентите са лекувани до установяването на прогресия на заболяването или появата на значими токсични ефекти.

Първичен показател за краен изход са били: преживяемост без прогресия на заболяването; обща преживяемост; обективен отговор при болни с междинен или висок риск (около 75% от обхванатите в анализа).

Пациентите са били разделени в две групи: nivolumab 3 mg/kg плюс ipilimumab 1 mg/kg на всеки три седмици в общо четири дози, последвано от nivolumab 3 mg/kg на всеки две седмици. Контролната група е получила sunitinib 50 mg дневно за период от четири седмици, последвано от две седмици пауза, преди продължаването на лечението.

Комбинираната терапия е постигнала първичния показател за краен изход – честота на обективен отговор от терапията (41.6 срещу 26.5% за sunitinib). Макар в същата група да е имало подобрение в преживяемостта без прогресия на заболяването, тя не е достигнала статистическа значимост (11.6 срещу 8.4 месеца съответно). (ИТ)

Използван източник:

1. Bristol-Myers Squibb announces topline results from CheckMate -214, a phase 3 study of Opdivo in combination with Yervoy in intermediate and poor-risk patients with previously untreated advanced or metastatic renal cell carcinoma https://news.bms.com/press-release/corporatefinancial-news/bristol-myers-squibb-announces-topline-results-checkmate-214-p