Избор на бронходилататор при ХОББ


md 01/12/2017

Освен преустановяването на тютюнопушенето, липсва лечение, за което да е доказано, че подобрява преживяемостта при хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Има терапевтични варианти за облекчаване на симптоматиката, които включват основно инхалаторни бронходилататори, с или без инхалаторни кортикостероиди. По-значимата ефикасност и сравнимият профил на безопасност на комбинацията LABA (дългодействащи бета2 агонисти)/LAMA (дългодействащи мускаринови антагонисти), в сравнение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.