Фамилна аденоматозна полипоза – форми, профилактика, поведение. Профилактична колектомия


md 01/12/2017

Цветелина Пайчева 1; доц. д-р Свилен Маслянков, дм 2 1 Медицински Факултет, СУ Кл. Охридски, студент по медицина 5 курс 2 Клиника по хирургия, УМБАЛ Александровска, МУ – София, главен асистент e-mail: sovulq@gmail.com Фамилната аденоматозна полипоза (ФАП, FAP) и атенюираните й форми са автозомно-доминантни генетични заболявания. Свързани са с многобройни полипи на дебелото черво, екстраколонични […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.