Евтин и лесен скрининг за моногенен диабет


md 01/12/2017

Метод, базиран на изследването на два биомаркера – нива на С-пептид и наличие на островни антитела, може да бъде използван като скрининг за диагностициране на моногенни форми на захарен диабет, включително на MODY (maturity-onset diabetes of the young, възрастов тип диабет при млади хора). Честотата на MODY е около 3.6% от случаите на диабет на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.