Диабетогенни химични съединения в околната среда


md 01/12/2017

Някои синтетични химически вещества и органични замърсители на околната среда водят до повишен риск за развитието на диабет (1). Поради това, те са известни още като диабетогенни химически вещества, водещи до ендокринни нарушения (endocrine-disrupting chemicals – EDCs). Тази група включва: полихлорирани бифенили (ПХБ, PCB), органохлоринни пестициди, различни замърсители на въздуха и водата, бисфенол А (БСА, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.