Актуализирани европейски препоръки за лечение на HIV инфекция


md 01/12/2017

Предлагаме ви в обобщен вид основните моменти от последните препоръки на Европейското клинично дружество по СПИН (European AIDS Clinical Society – EACS) (1, 2). Указанията са от пет основни части, включващи: 1. преглед на водещите проблеми при инфекция с човешкия вирус на имунна недостатъчност (човешкия имунодефицитен вирус – HIV) 2. препоръки за антиретровирусно лечение (antiretroviral […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.