Терапия на хепатит С при пациенти с хронично бъбречно заболяване


md 01/09/2017

Пациентите с хронична хепатит С вирусна (HCV) инфекция имат повишен риск за хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), в сравнение с останалата популация, като тази положителна корелация е независима от другите рискови фактори за ХБЗ, показа мета-анализ върху три милиона пациенти. Хроничната HCV инфекция повишава риска за протеинурия с 51% и честотата на ХБЗ – с 43% […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.