Секретолитични и противовъзпалителни свойства на екстракта от листа на бръшлян01/09/2017

Екстрактът от листа на бръшлян (Hedera helix)* има секретолитични, спазмолитични, противовъзпалителни, антимикробни, аналгетични и антиоксидантни свойства и се прилага като растителен експекторант в лечението на заболявания на дихателната система, протичащи с интензивно образуване на мукус и бронхообструкция, инфекции на горните дихателни пътища, придружени от продуктивна кашлица, и дразнеща кашлица при обикновена настинка (common cold). Неговата ефикасност за подобряване на белодробната функция, в резултат на дилатация на бронхиолите и облекчаване на откашлянето, е установена в редица клинични проучвания (1).

Биологично активните вещества, на които се дължи медицинското приложение на Hedera helix, са тритерпеновите сапонини (2.5-6%) – hederacoside С (1.7-4.8%), hederacoside D (0.4-0.8%), hederacoside В (0.1-0.2%) и monodesmoside alpha-hederin (0.1-0.3%), както и феноли (флавоноиди, антоцианини, кумарини и фенолови киселини), аминокиселини, стероиди, витамини, летливи и фиксирани масла, бета-лектини и полиацетилени.

Тритерпенови сапонини. Тритерпените са вид смола и се срещат често в иглолистните дървета. В резултат на силната си миризма, изпълняват репелентна функция, която защитава растението от насекоми. Проведените проучвания показват, че притежават и антивирусни свойства.

Сапонините са подобни на сапуна вещества с големи молекули, които в единия край са хидрофилни, а в другия – хидрофобни. В резултат на това, сапонините действат като емулгатори и детергенти, тъй като при контакт с водата образуват пенести колоиди и позволяват смесването на липофилните и хидрофилните молекули. Това свойство подобрява също абсорбцията на някои растителни съставки от червата, когато се приемат едновременно със сапонини, които увеличават вискозитета на течностите.

В бръшляна се срещат следните сапонини: aglycone hederagenin, oleanolic acid, bayogenin, като главните компоненти са hederosaponin C (или hederacoside C, който се метаболизира до alpha-hederin, aglycone hederagenin), допълнително hederosaponin B (или hederacoside B).

Флавоноиди. Срещат се обикновено в растения, плодове и зеленчуци, като имат антиоксидантна функция и подпомагат отстраняването на токсините от организма. Също така имат способност да укрепват различни структури като например кръвоносните съдове, което ги прави полезни при нарушения на кръвообращението.

Много от флавоноидите имат противовъзпалителни действия, като блокират възпалителните пътища, стабилизират мастоцитите и намаляват освобождаването на хистамин. Имат също способността да модулират различни ензимни пътища в тялото. В бръшляна се срещат следните видове флавоноиди: rutin, kaempferol и quercetin.

Действие на експекторанта с бръшлян

Спазмолитична активност. Има значение за релаксацията на дихателната мускулатура и намаляване на честотата и продължителността на кашлицата. Резултатите от проучване В Германия при деца с астма, лекувани с екстракт от бръшлян или плацебо, показват, че тези които са приемали екстракта, са били с подобрена респираторна функция в сравнение с контролната група (2). Изследванията показват, че alpha-hederin активира beta-адренорецепторите в дихателните пътища, което води до мускулна релаксация и подобряване на дишането.

Секретолитична активност. Сапонините в състава на бръшляна втечняват мукуса (намаляват неговия вискозитет), което улеснява отстраняването му с кашлицата.

Аlpha-hederin в екстракта от листа на Hedera helix увелича продукцията и отделянето на сърфактант от клетките на бронхиалната система. Това намалява повърхностното напрежение върху течния филм, покриващ алвеолите, което улеснява дишането. По-слабо вискозната секреция след това може да бъде отделена по-лесно, при което се облекчава дразнещата или непродуктивна кашлица.

Противовъзпалителна активност. Съществуват редица изследвания in vivo (при хора и животини), които показват, че сапонините в бръшляна, като alpha-hederin и hederasaponin C проявяват противовъзпалителни ефекти. Флавоноидите блокират освобождаването на хистамин, като по този начин също могат да намалят свързаното със сенна хрема възпаление в дихателната система.

Антимикробна активност. Смята се, че тритерпеновите сапонини имат антимикробни свойства. Едно проучване показва, че екстрактът от листа на бръшлян проявява активност срещу различни видове бактерии като E. coli, S. aureus, S. epidermidis, Bacillus subtilis и Klebsiella pneumonia (3). Други изследвания демонстрират активност на този растителен продукт срещу 23 щама бактерии и Candida albicans. Rao и сътр. установяват, че hederacoside C инхибира грипния вирус с 54% в концентрация 100 mcg/ml.

Медицинско приложение на екстракта от листа на бръшлян

Заключението на Комитета по растителни лекарствени продукти (НМРС) на Европейската агенция за лекарствата (EMA) е, че продуктите, съдържащи листа от бръшлян, може да се използват като експекторант при продуктивна кашлица при възрастни и деца над две години. То се основава на библиографските данни, осигуряващи научни доказателства за ефективност и безопасност за период от най-малко 10 години употреба в Европейския съюз (4).

Заключението на HMPC отразява резултатите от редица клинични проучвания, които показват, че екстрактите от листата на бръшляна са толкова ефективни, колкото и ambroxol за подобряване на симптомите на кашлица при възрастни с бронхит с продължително протичане. Изследванията в педиатрични популации показват, че ефектът на този растителен експекторант е сравним с този на acetylcysteine за подобряване на симптомите при деца с остър бронхит.

Способността на екстракта от листата на бръшлян да разширява бронхиолите и да релаксира дихателните пътища го прави подходящ за приложение при пациенти със затруднено дишане. Той овлажнява дихателните пътища, чрез увеличаване на сърфактанта и така спомага за успокояване на постоянната суха кашлица. Тъй като сапонините втечняват секрета и го правят по-малко гъст и по-лесен за отстраняване, са подходящи при пациенти с много гъст мукус, който не може да бъде експекториран.

Две независими, отворени, неинтервенционални проучвания с идентичен дизайн изследват ефикасността и профила на безопасност на две форми на екстракт от бръшлян – сироп и капки, за лечение на кашлица и бронхит в педиатричната популация (5). 268 деца на възраст 0-12 години са лекувани с една от двете форми за период до 14 дни. Ефектът върху свързаните с кашлицата симптоми е отразен чрез вербална скала за оценяване.

В края на изследването, главните симптоми ринит, кашлица и вискозен мукус са леко изразени или липсват при съответно 93, 94.2 и 97.7% от случаите. Цялостният ефект е оценен като „добър“ или „много добър“ при 96.5% от децата. Поносимостта и комплайънса са „добри“ до „много добри“ при 99% (сироп) и 100% (капки) от пациентите при завършване на проучването. Отчетени са пет нежелани събития, класифицирани като леки (1.9%).

Екстрактът от листа на бръшлян е ефикасен за лечение на остри инфекции на горните дихателни пътища (ГДП), с висока честота на подобрение на симптомите, често надхвърляща 90%, показва систематичен преглед на публикуваните данни от клинични проучвания в тази област (6).

След 7-10 дни лечение, симптомите на кашлица или експекторация намаляват или отзвучават при голяма част от пациентите. Преглед на ефекта върху симптомите при деца с остра кашлица показва, че след 5-8 дни, симптомите са подобрени или липсват при 50-75% от пациентите. След една седмица, при около 50% не се наблюдава кашлица.

Противовъзпалителното действие на листата на Hedera helix може да помогне за намаляване на възпалението на дихателните пътища в резултат от активирането на имунната система. Антихистаминовите ефекти са от особена полза за хората с предизвикано от алергични реакции затруднено дишане. При бактериални или вирусни инфекции на дихателните пътища, антимикробните свойства на листата на бръшляна подпомагат профилактиката на тъканните увреждания. (ЕП)

* Hedera helix L. (Ivy leaf, бръшлян) е увивен или катерлив многогодишен храст, който произхожда от Европа и Азия. Принадлежи към семейство Araliaceae, което включва семейство бръшлян, женшен и други дървета и храсти. Името Hedera е гръцко, но произлиза от стария индийски корен ghedh (сграбчване или преплитане) и от германския корен iwe (вечност), което се отнася за вечнозелените листа на растението. Helix произлиза от гръцки език и означава „да се увива” или „обгръща”.

Освен че е декоративно растение, Hedera helix притежава и лечебни свойства, познати и използвани още от Хипократ.

Hedera helix L., folium сe състои от цели или нарязани, изсушени листа на брашлян, събрани през пролетта или началото на лятото с минимум 3.0% съдържание на hederacoside C.

Mucoplant cough syrup Ivy (съдържащ сух екстракт от листа на бръшлян 4-8:1) на Dr. Theiss Naturwaren GmbH е регистриран в България (www.bda.bg). Използва се за откашляне (експекторант) при продуктивна кашлица при възрастни, юноши и деца над 2 години.

За допълнителна информация:

Медикаменти за лечение на кашлица. MD, април 2016, бр. 2 http://www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Lutsenko Y., Bylka W., Matlawska I. et al. Hedera helix as a medicinal plant. Herba Polonica 2010; 56 (1) http://www.researchgate.net/publication/266594470_Hedera_helix_as_a_medicinal_plant

2. Hofmann D., Hecker M., Volp A. Efficacy of dry extract of ivy leaves in children with bronchial asthma – a review of randomized controlled trials. Phytomedicine 200310 (2-3):213-220 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711304702196?via%3Dihub

3. Uddin G., Rauf A., Qaisar M. et al. Preliminary phytochemical screening and antimicrobial activity of Hedera helix L. Middle-East Journal of Scientific Research 2011; 8 (1): 198-202 http://www.idosi.org/mejsr/mejsr8(1)11/32.pdf

4. Herbal medicine: summary for the public: Ivy leaf, Hedera helix L., folium. 2 February 2016 EMA/827287/2015 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_Summary_of_assessment_report_for_the_public/2016/02/WC500201747.pdf

5. Schmidt M., Thomsen M., Schmidt U. Suitability of ivy extract for the treatment of paediatric cough. Phytother Res. 2012;26 (12):1942-7 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.4671/abstract

6. Holzinger F., Chenot J. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (Hedera helix) for acute upper respiratory tract infections. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2011, Article ID 382789, doi:10.1155/2011/382789 http://www.researchgate.net/publication/47545461_Systematic_Review_of_Clinical_Trials_Assessing_the_Effectiveness_of_Ivy_Leaf_Hedera_Helix_for_Acute_Upper_Respiratory_Tract_Infections?ev=srch_pub