Продължителното лечение с metformin намалява калциевите отлагания в коронарните артерии


md 01/09/2017

Както честотата, така и тежестта на калциевите отлагания в стената на коронарните артерии (coronary artery calcium – CAC)* след 14-годишно приложение на терапия с metformin са значимо по-ниски при мъжете и понижени при жените, показаха резултатите от лонгитудинално кохорно проучване при пациенти с предиабет, получавали дългосрочно бигванидина. Данните от новия анализ, публикувани в списание Circulation […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.