Пробиотици – критерии за ефективност и клиничен подбор. Клинична ефективност на Bifidobacterium animalis subspecies lactis BB-12®


md 01/09/2017

Д-р Ралица Георгиева Клиника по неонатология, Медицински университет – София Човешкото тяло се състои от приблизително 10 трилиона клетки, а човешкият микробиом съдържа над 500 различни видове бактерии и 100 трилиона клетки, кодиращи 3.3 милиона различни гени. Чревните бактерии (интестиналната микробиота) са най-голямата част от човешкия микробиом (1). Пробиотиците се дефинират като „живи микроорганизми, които […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.