Нови международни препоръки за лечение на сепсис и септичен шок


md 01/09/2017

Актуализация на препоръките от 2012 на Surviving Sepsis Campaign* за лечение на сепсис и септичен шок, бяха публикувани едновременно в списания Intensive Care Medicine и Critical Care Medicine (1, 2). 1. Първоначална ресусцитация – Сепсисът и септичният шок са спешни медицински състояния, поради което се препоръчва лечението и ресусцитацията да започнат веднага – За ресусцитация […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.