HPV ваксините имат добър профил на безопасност и при бременни01/09/2017

Прилагането на квадривалентна ваксина срещу човешки папиломен вирус (HPV) не повишава риска за неблагоприятен краен изход на бременността, показаха резултатите от мащабно датско проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Квадривалентната HPV ваксина се препоръчва при момичета и жени на възраст 9-26 години. Макар че HPV ваксините не са индицирани през бременността, случва се някои жени непреднамерено да бъдат ваксинирани в началото на първия триместър поради непланувана или недиагностицирана бременност. Към момента са налице само ограничени данни за ефектите на HPV ваксините върху протичането на бременността.

Учените от Staten Serum Institute в Копенхаген за анализирали данните за 540 805 бременни жени за периода 2006-2013, като са ги разделили в две групи в съотношение 1:4 (ваксинирани и неваксинирани).

Крайният изход от бременността е оценен по следните показатели: преждевременно раждане; значими вродени дефекти; ниско тегло при раждане, малък размер за гестационната възраст и загуба на плода – спонтанен аборт или мъртво раждане. От анализа са изключени жени, които са имали спонтанен аборт в рамките на първите шест гестационни седмици.

Честотата на значими вродени дефекти е била 65/1665 при ваксинирани срещу 220/6660 при неваксинирани (степен на вероятност – OR 1.19), а честотата на преждевременно раждане съответно 116/1774 срещу 407/7096 (OR 1.15), но разликата в честотата е несигнификантна.

По отношение на останалите показатели като ниско тегло при раждане, съответните стойности са били 76/1768 срещу 277/7072 (OR 1.10), малък размер за гестационната възраст – 171/1768 срещу 783/7072 (OR 0.86) и спонтанни аборти – 20/463 спрямо 131/1852 (OR 0.71), като отново установените разлики не са статистически значими.

Случаите на мъртво раждане сред ваксиринатите са били два от 501 и при неваксинираните – четири от 2004 (съотношение на риска – 2.43). Много ниската честота на този неблагоприятен краен резултат не е позволила да се направи окончателен извод относно връзката му с прилагането на ваксината. (ИТ)

Използван източник:

1. Scheller M., Pasternak B., Molgaard-Nielsen D. et al. Quadrivalent HPV vaccination and the risk of adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2017; 376:1223-1233 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1612296