Ефективност на комбинираната терапия ramipril/amlodipine при хипер-тоници с диабет


md 01/09/2017

Терапията с ramipril и amlo-dipine, като фиксирана комбинация в една таблетка (Egiramlon®), понижава ефективно артериалното налягане (АН) при пациенти с артериална хипертония (АХ) и диабет тип 2 (ДТ2), които не са постигнали таргетните стойности на АН при предшестваща терапия. Резултатите са от поданализ на проучването RAMONA, публикуван през 2016 година (1). При диабетиците честотата на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.