Четиривалентната противогрипна ваксина е включена в препоръките на СЗО01/09/2017

Четиривалентната ваксина VaxigripTetra на Sanofi Pasteur, която бе регистрирана през миналата година в Европа, е включена в препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за превенция на грипна инфекция през зимния сезон. Новата ваксина съдържа два А-щама (А/H1N1 и A/H3N2) и два В щама (В/Victoria и B/Yamagata), и ще може да се прилага на възрастни и деца >36 месечна възраст.

VaxigripTetra e най-новото попълнение на фамилията противогрипни ваксини Vaxigrip. Sanofi Pasteur възнамерява постепенно за замени всичките си тривалентни грипни ваксини с четиривалентни (1,2).

Всяка година в света се регистрират 3-5 милиона случая на тежките форми на грип. В зависимост от вирусната вирулентност по време на грипния сезон, те предизвикват между 250 000 и 500 000 смъртни случаи годишно.

Грипните вируси мутират често, като в резултат на антигени и екологична еволюция налагат промяна в състава на ваксините всяка година. Щамовете, които се предполага, че ще циркулират през всеки зимен период в Северното полукълбо, се определят от СЗО. До 1978, сезонните грипни ваксини бяха двувалентни и съдържаха по един щам А и един щам В, след което бе взето решение за включване на още един щам А (тривалентни ваксини). Поради това, тези грипни ваксини подпомагат протекцията срещу три щама грипни вируси – два тип А (H1N1, H3N2) и един тип В.

След 2001-2002 се установи, че грипните В вируси се разделят на две антигенно различни линии (В/Victoria и B/Yamagata). И двете линии ко-циркулират с различна степен на преобладаване в различните региони. Тъй като тривалентните ваксини съдържат само един В щам, изборът кой да бъде включен в сезонната ваксина е труден.

Например, през 2015 в Европа, 92% от документираните случаи на грипни инфекции с В-щамове са предизвикани от B/Victoria, който не бе включен в сезонната тривалентна ваксина.

В Европа, при липса на ваксиниране, годишно се регистрират 22 милиона случая на заболяването, 3.5 милиона хоспитализации и 171 000 смъртни случая. Към момента, сезонната грипна ваксинация е свързана с превенция на 1.6 до 2.1 милиона случая на грип, 45 300 до 65 600 хоспитализации и 25 200 до 37 200 смъртни случая годишно.

СЗО включи четиривалентната грипна ваксина в препоръките си, като подчертава, че тя има потенциала да осигури по-широка протекция срещу В-вируси.

Според резултатите от клинични проучвания, използването на квадривалентна вместо тривалентна ваксина би довело до допълнително намаление на инфекциите с грипни вируси с 1.6 милиона случая, 37 000 свързани с грипа хоспитализации и 14 800 смъртни случая в Европа за период от едно десетилетие. (ИТ)

Използвани източници:

1. New four-strain influenza vaccine, VaxigripTetra™, regulatory dossier from Sanofi Pasteur now approved in Europe http://www.sanofipasteur.com/en/Documents/PDF/PR-locaux/EN_INTERNATIONAL%20SP%20Vaxigrip%20Tetra_June%2023%202016-V2.pdf

2. Sanofi Pasteur receives MFDS’ approval for VaxigripTetra inj., a New four-strain influenza vaccine http://www.sanofipasteur.com/en/Documents/PDF/PR-locaux/20170620_Sanofi_Pasteur_receives_MFDS_Approval_for_VaxigripTetra_inj_a_New_Four-Strain_Influenza_Vaccine.pdf