СЗО актуализира списъка с най-необходимите медикаменти за всяка здравна система01/07/2017

Световната здравна организация актуализира списъка с най-необходимите за всяка здравна система медикаменти, като даде нови препоръки за приложението на антибиотици и добави нови лекарствени средства за лечение на инфекции с вируса на хепатит С и HIV, туберкулоза и злокачествени заболявания (1).

433 е броят на най-необходимите медикаменти за посрещане на най-важните здравни проблеми във всяка страна.

Новият списък (WHO Essential Medicine List – EML) добавя 30 медикамента за възрастни и 25 за деца, и определя нови приложения за девет вече вписани в листата продукта (2).

Най-важна е промяната в секцията за антибиотици, където експертите на СЗО са ги групирали в три категории – ACCESS, WATCH и RESERVE, с препоръки как всяка от тях да се прилага.

Новите категории се отнасят само за антибиотици, които се предписват за най-честите 21 общи инфекции, и ако тази класификация се окаже сполучлива, тя ще бъде разширена и за други медикаменти в следващите версии на EML.

Основната цел е да се гарантира, че антибиотиците ще са налични, когато има нужда от тях, и че за определена инфекция ще се предписва правилният антибиотик. Това трябва да подобри крайния изход, да намали вероятността за развитие на антибиотична резистентност и да осигури ефективен резерв като последна линия терапия, при неуспех от предходно лечение.

Промените отразяват стратегията на СЗО „Глобален план за действие срещу антибиотичната резистентност”, която има за цел да осигури най-ефикасното използване на антибиотици.

– групата ACCESS (достъпни) трябва да е налична по всяко време за лечение на широк кръг чести инфекции. Тя например включва amoxicillin, използван за терапия на различни инфекции, вкл. пневмония. Списък на всички лекарства, попадащи в тази категория, е публикуван на тази уеб-страница: http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML_2017_ExecutiveSummary.pdf

– групата WATCH (под наблюдение) включва антибиотици, които се препоръчват като първи и втори избор на терапия за малък брой инфекции. Например, прилагането на ciprofloxacin (използван за лечението на уроинфекции и инфекции на горните дихателни пътища), трябва да се ограничи значително, за намаляване на изграждането на резистентност.

– групата RESERVE (резервни) включва антибиотици като colistin, аztreonam, fosfomycin (i.v.), linezolid, tigecycline, daptomycin и някои цефалоспорини (четвърта и пета генерация), които трябва да се обмислят като последен вариант и да се прилагат само при най-тежки състояния, както и след неуспех от предходно лечение (например животозастрашаващи инфекции в резултат на мултирезистентни бактерии).

Актуализираният списък EML включва няколко нови медикамента, като две перорални терапии за злокачествени заболявания, комбинирана терапия за хепатит С, по-ефективни лекарствени средства за инфекция с HIV, нови лекарствени форми за терапия на туберкулоза при деца, нови обезболяващи:

– dasatinib и nilotinib за лечение на хронична миелоидна левкемия, която е резистентна на стандартна терапия. Резултатите от клиничните проучвания показват, че 50% от пациентите на терапия с тези медикаменти за постигнали пълна и стабилна ремисия на заболяването.

– sofosbuvir/velpatasvir като първа комбинирана терапия на всичките шест типа хепатит С

– dolutegravir за лечение на HIV инфекция, тъй като има благоприятно съотношение ефикасност/безопасност и нисък риск за резистентност

– пре-експозиционна профилактика с tenofovir (самостоятелно или в комбинация с emtricitabine или lamivudine), за превенция на HIV инфекция

– delamanid за лечение на деца и подрастващи с мултирезистентна туберкулоза и clofazimine за лечение на деца и възрастни с мултирезистентна туберкулоза

– комбинирана лекарствена форма, подходяща за деца, с фиксирани дози isoniazid, rifampicin, ethambutol и pyrazinamide за лечение на туберкулоза при деца

– fentanyl дермален пластир и methadone за облекчаване на болката при пациенти със злокачествени заболявания. (ИТ)

Използвани източници:

1. WHO updates Essential Medicines List with new advice on use of antibiotics, and adds medicines for hepatitis C, HIV, tuberculosis and cancer http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/essential-medicines-list/en/

2. WHO Model List of Essential Medicines http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1