Нови препоръки на EULAR/ERA-EDTA за лечение на ANCA-асоциирани васкулити


md 01/07/2017

Нови препоръки на Европейската лига срещу ревматизма (European League Against Rheumatism – EULAR), Европейската бъбречна асоциация (European Renal Association – ERA) и Европейската асоциация по диализа и трансплантации (European Dialysis and Transplant Association – EDTA) за лечение на свързаните с антинеутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) васкулити – AAV бяха публикувани в списание Annals of the Rheumatic […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.