Нова книга: Тестове по фармакология за анестезиолози01/07/2017

Тестовете са станали неразделна част от изпита за специалност по Анестезиология и интензивно лечение. Сборник, превод и редакция на зам.-главния редактор на МД д-р Ивайло Траянов, който съдържа 10 теста с по 50 въпроса и отговора от типа multiple choice questions (MCQs), ще излезе от печат през юли.

Д-р Траянов е подбрал за публикуване в МД България въпроси, на които могат да отговорят лекари от всички специалности – един чудесен летен тест по фармакология за всички колеги.

За основа на сборника са използвани тестовe от изпита за Европейска диплома по анестезиология на Европейската академия по анестезиология (EAA) и от изпита за специалност анестезиология във Великобритания (Primary и Final FRCA).

За купуване на новата книга “Тестове по фармакология за анестезиолози“, моля, обадете се на телефон 02/8 22 04 18 или ни пишете на md@protos.bg

Въпроси и отговори

1. Cimetidine:

а. намалява плазмения креатинин

б. удължава протромбиновото време

в. ускорява изпразването на стомаха

г. потенциира антикоагулантното действие на антагонистите на витамин К

д. може да наруши A-V проводимостта

Отговори:

а. грешно

б. грешно

в. грешно

г. вярно

д. вярно

2. Симптоми на дигиталисова интоксикация са:

а. главоболие

б. гадене

в. коремна болка

г. конвулсии

д. удължено проводно време

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. вярно

г. вярно

д. вярно

3. Lidocaine може да предизвика:

а. седиране

б. конвулсии

в. забавена A-V проводимост

г. удължаване на сърдечния акционен потенциал

д. скъсяване на рефрактерния период

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. вярно

г. грешно

д. вярно

4. Atropin антагонизира действието на:

а. morphine

б. acetylcholine в нервно-мускулния синапс

в. acetylcholine в потните жлези

г. trimetaphan в автономните ганглии

д. pilocarpine в очната зеница

Отговори:

а. грешно

б. грешно

в. вярно

г. грешно

д. вярно

5. Токсичните ефекти на sodium nitroprusside:

а. не са свързани с дозата

б. се дължат на цианидни йони

в. се дължат на тиоцианид

г. се дължат на вазодилатативния ефект

д. могат да се лекуват с витамин B12

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. грешно

г. грешно

д. грешно

6. При камерни екстрасистоли може да се приложи:

а. digoxin

б. amiodarone

в. mexiletine

г. verapamil

д. bretylium

Отговори:

а. грешно

б. вярно

в. вярно

г. грешно

д. вярно

7. Медикаменти, които действат върху съдовата стена, чрез промяна на калциевия транспорт са:

а. nicardipine

б. sodium nitroprusside

в. hydralazine

г. digoxin

д. dantrolene

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. вярно

г. грешно

д. грешно

8. Metoclopramide:

а. ускорява стомашното изпразване

б. стимулира секрецията на пролактин

в. представлява фенотиазид

г. намалява кръвната захар

д. е допаминов антагонист

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. грешно

г. грешно

д. вярно

9. Медикаменти, които не трябва да се спират внезапно, са:

а. cimetidine

б. propranolol

в. clonidine

г. amiodarone

д. digoxin

Отговори:

а. грешно

б. вярно

в. вярно

г. грешно

д. грешно

10. Salbutamol може да предизвика:

а. тремор

б. усилване на маточните контракции

в. влошаване на клаудикацио интермитенс

г. хипокалиемия

д. тахикардия

Отговори:

а. вярно

б. грешно

в. грешно

г. вярно

д. вярно

11. Клирънсът на медикаментите:

а. се отнася само за бъбречната елиминация

б. представлява обемът кръв, който се очиства от медикамента за единица време

в. не може да надвиши степента на гломерулна филтрация

г. може да бъде повлиян от тубулна секреция

д. съвпада с креатининовия клирънс

Отговори:

а. грешно

б. вярно

в. грешно

г. вярно

д. грешно

12. Приемане на токсична доза ацетил салицилова киселина води до:

а. тромбоцитопения

б. кома

в. метаболитна ацидоза

г. жълтеница

д. белодробен оток

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. вярно

г. грешно

д. вярно

13. Atropin:

а. преминава кръвно-мозъчната бариера

б. в началото може да предизвика краткотрайна брадикардия

в. ускорява изпразването на стомаха

г. ускорява проводимостта в A-V възела

д. предизвиква бронхоконстрикция

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. грешно

г. вярно

д. грешно

14. Антикоагулантният ефект на acenocoumarol:

а. се проявява директно в кръвта

б. има бавно начало на действие

в. може да се антагонизира с Vit K

г. се потенциира от phenyl-butazone

д. се потенциира от барбитурати

Отговори:

а. грешно

б. вярно

в. вярно

г. вярно

д. грешно

15. За лечение на дигиталисова интоксикация може да се приложи:

а. propranolol

б. lidocaine

в. phenytoin

г. калций

д. калий

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. вярно

г. грешно

д. вярно

16. Блокери на калциевите канали са:

а. verapamil

б. propranolol

в. nifedipine

г. captopril

д. hydralazine

Отговори:

а. вярно

б. грешно

в. вярно

г. грешно

д. грешно

17. Албумин:

а. има най-голям дял за плазменото онкотично налягане

б. се произвежда в черния дроб

в. пренася CO2 в плазмата

г. е анион при pH 7.5

д. се филтрира през гломерулите

Отговори:

а. вярно

б. вярно

в. грешно

г. вярно

д. грешно

18. Фактори, които улесняват преминаването на вещества през клетъчната мембрана, са:

а. висока мастна разтворимост

б. нисък концентрационен градиент

в. високо молекулно тегло

г. негативно хидростатично налягане

д. висока степен на йонизация

Отговори:

а. вярно

б. грешно

в. грешно

г. грешно

д. грешно

19. Осмотичните диуретици:

а. са ефективни само, ако напълно се реабсорбират в бъбречните тубули

б. намаляват интракраниалното налягане

в. диурезата, която предизвикват е лимитирана от степента на гломерулна филтрация

г. могат да предизвикат белодробен оток, при нарушена бъбречна функция

д. имат молекулно тегло между 40 000 и 65 000

Отговори:

а. грешно

б. вярно

в. грешно

г. вярно

д. грешно

20. Salbutamol:

а. е селективен бета-1 агонист

б. действа върху белите дробове само ако се приложи чрез инхалатор

в. намалява форсирания експираторен обем при астматици

г. предизвиква вазодилатация в скелетните мускули

д. може да доведе до хипокалиемия

Отговори:

а. грешно

б. грешно

в. грешно

г. вярно

д. вярно

21. Съхранена кръв в продължение на 21 дни:

а. съдържа голямо количество тромбоцити

б. съдържа голямо количество коагулационни фактори

в. може да има калиева концентрация от 10 mmol/l

г. може да има pH 7.0

д. съдържа голямо количество 2,3-дифосфоглицерат

Отговори:

а. грешно

б. грешно

в. вярно

г. вярно

д. грешно

22. Кои от следните медикаменти реагират с периферните алфа-адренорецептори:

а. clonidine

б. isoflurane

в. trimethaphan

г. droperidol

д. phentolamine

Отговори:

а. грешно

б. грешно

в. грешно

г. вярно

д. вярно

23. Glyceryl trinitrate:

а. повишава налягането в пулмоналната артерия

б. повишава централното венозно налягане

в. предизвиква бронхоконстрикция

г. увеличава интракраниалното налягане

д. намалява преднатоварването на сърцето

Отговори:

а. грешно

б. грешно

в. грешно

г. вярно

д. вярно

24. При екстремно високи стойности на серумния калий се прилага:

а. NaHCO3 интравенозно

б. калциеви препарати перорално

в. Ca gluconate или CaCl интравенозно

г. кортикостероиди интравенозно

д. глюкоза с инсулин интравенозно

Отговори:

а. вярно

б. грешно

в. вярно

г. грешно

д. вярно