Краткият сън повишава смъртността при сърдечносъдово болните01/07/2017

Рискът за смърт, свързана със сърдечносъдово заболяване (ССЗ) или мозъчносъдово заболяване (МСЗ), се увеличава значително, ако спим по-малко от шест часа на нощ, според резултати от проучване, представено на 31-вата годишна среща на асоциираните професионални дружества по сън (SLEEP 2017: 31st Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies) (1).

Краткият сън е бил свързван със заболеваемостта и смъртността от ССЗ и МСЗ и в предишни проучвания, но тези резултати са базирани предимно на анкети относно навиците за сън. Настоящото проучване се отличава с това, че оценява обективно, с помощта на полисомнографски данни, количеството сън при 1741 мъже и жени от общата популация, които са проследени 16 години.

ССЗ се дефинира при наличие на анамнеза за сърдечно заболяване, включително артериална хипертония и захарен диабет, а МСЗ – при анамнеза за инсулт. Полисомнографски оцененото време на сън се определя като нормално (шест или повече часа) или намалено (по-малко от шест часа).

Установява се, че смъртността, свързана със ССЗ и инсулт, се увеличава съответно 1.8 пъти (95% доверителен интервал – ДИ: 1.32-2.54) и 2.4 пъти (95% ДИ: 1.28-4.44), когато продължителността на съня е под шест часа.

Това, което трябва да се отбележи, е, че при пациентите със ССЗ или инсулт не само сънната апнея, но и други причини за нарушения на съня, като хроничното безсъние, например, влошават дългосрочната прогноза. Следователно, добрият сън е предпоставка за добро здраве.

Използван източник:

1. http://www.medscape.com/viewcollection/34114