Анаболни андрoгенни стероиди и сърдечно здраве01/07/2017

Дългосрочната неразрешена употреба на анаболни андрогенни стероиди (ААС) от запалените по фитнеса, желаещи да натрупат мускулна маса (body-building), младежи може да доведе до увреждане на функцията на лява камера (ЛК) и до акцелерация на атеросклерозата, което има вероятност да персистира и след спиране на медикаментите. Данните са на американски изследователи, публикувани в списание Circulation (1).

Авторите оценяват ЛК систолната и диастолна функция с трансторакална ехокардиография и общия обем на коронарните плаки с компютърно-томографска ангиография при 140 мъже на възраст от 34 до 54 години, които не са професионални спортисти, но се занимават с вдигане на тежести. От тях 54 не използват, докато 86 използват ААС за период от поне две години (58 в момента, а 28 преди период от средно 15 месеца).

Приемащите ААС, както се очаква, са с по-голям индекс на телесна маса (BMI), както и свободен от мазнини BMI. При тях, обаче, систолната функция на ЛК е понижена в сравнение с тези, които не приемат ААС (фракция на изтласкване 52% спрямо 63%, p<0.001). Диастолната функция също е засегната в по-голяма степен в първата група.

Използващите ААС имат повече плаки по коронарните си артерии (средна разлика 0.46 mm3, р=0.012).

Всички резултати остават валидни след отчитане на влиянието на възраст, раса, анамнеза за тютюнопушене, зависимост от кокаин или алкохол, седмична натовареност в часове с аеробна активност през последните 10 години и фамилна анамнеза за исхемична болест на сърцето (ИБС).

При хората, които са спрели употребата на ААС, систолната функция показва известно подобрение, без да достига стойностите, характерни за групата без ААС. При диастолната функция на ЛК тези тенденции не са така изразени. Общата (кумулативна) доза на ААС е тясно свързана с атеросклеротичния товар на коронарните артерии.

Според авторите, изследването е от съществено значение, тъй като хората, които те изследват и които употребяват ААС, рано или късно ще бъдат изпратени за консултация с кардиолог поради понижена систолна функция на ЛК, клинична изява на ИБС или на сърдечна недостатъчност.

От друга страна, лекарите трябва да могат да разпознаят, че евентуалната причина за тези симптоми при млади мъже, може да се дължи на употребата на ААС. За това, винаги трябва да питаме нашите пациенти, които често посещават фитнес залите, за употреба на различни „добавки“. (ЯС)

Използван източник:

1. Baggish A., Weiner R., Kanayama G. et al. Cardiovascular toxicity of illicit anabolic-androgenic steroid use: Clinical perspective. Circulation 2017; 135:1991-2002 http://circ.ahajournals.org/content/135/21/1991