Влияние на метилпреднизолон върху някои показатели на кръвосъсирването при чернодробни резекции за колоректални метастази01/06/2017

Д-р Боряна Найденова, проф. д-р Вилиян Платиканов, д-р Атанас Занев Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна; е-mail: dr_b_naydenova@yahoo.com Приложението на метилпреднизолон предизвиква по-слабо изразени динамични изменения в средния брой на тромбоцитите, намаление на средните стойности на протромбиновото време на третия и на петия следоперативен ден, както […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.