Обратимост на антикоагулацията и лечебни подходи при масивно кървене


md 01/06/2017

Овладяването на масивното кървене при пациентите, получаващи антикоагуланти, включва, освен общи мерки, приложение на специфични средства, водещи до обратимост на антикоагулацията – protamine за хепарините и протромбинови комплекси за warfarin и fondaparinux, като важен напредък в тази област е одобрението на idarucizumab, действащ специфично върху dabigatran (1, 2). Антикоагулацията е крайъгълният камък в лечението и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.