МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/06/2017

Есенциалните лекарства на 2017 година, според СЗО

Световната здравна организaция (СЗО) раздели за първи път антибиотиците на три категории – „достъпни“, „под наблюдение“ и „резерв“ – в актуализирния през март списък на най-важните лекарства (Essential Medicines List) (1). Тази промяна има за цел да насочи правилния избор на антибиотик, когато е необходимо антибактериално лечение , и да ограничи предписването на някои антибиотици само в краен случай. Поради това, те са отделени в категорията „резерв“, с цел да се гарантира тяхната защита от неразумна и безотговорна употреба.

Списъкът се актуализира от експертите на СЗО на всеки две години от 1977 година насам. В настоящите, 20th WHO Essential Medicines List (EML) и 6th WHO Essential Medicines List for Children (EMLc), са включени 433 лекарства за възрастни и деца (двойно повече отколкото преди 40 години, когато списъкът е включвал 208 лекарства), които според СЗО са есенциални (най-важни) за нуждите на общественото здравеопазване.

Най-голямата промяна, в чест на 40-ата годишнина, е направена в секцията антибактериални средства, където експертите на СЗО въвеждат три категории.

– Достъпни – първа и втора линия антибиотици за емпирично лечение на повечето от честосрещаните инфекциозни синдроми. В тази категория попадат антибиотици с нисък потенциал за бактериална резистентност и които трябва да бъдат налични през цялото време, да имат достъпна цена и гарантирано качество.

Предпочитани са тесноспектърните антибиотици, с нисък потенциал за резистентност (добро съотношение полза/риск), докато втори избор са широкоспектърни антибиотици с по-висок потенциал за резистентност (по-малко благоприятно отношение полза/риск).

В категорията „достъпни“ са включени бета-лактамни антибиотици (като amoxicillin, amoxicillin + клавуланова киселина) и някои други антибиотици и антибактериални средства – таблица с всички лекарства от тази категория може да намерите на адрес: http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML_2017_ExecutiveSummary.pdf

– Под наблюдение – aнтибиотици с по-висок потенциал за резистентност, които могат да бъдат първи или втори избор на терапия при малък брой инфекциозни синдроми или групи пациенти.

В тази категория попадат широк кръг от антибитиотици като флуорохинолони, трета генерация цефалосторини (със или без бета-лактамазен инхибитор), макролиди, гликопептиди, антипсевдомонасни пеницилини с бета-лактамазен инхибитор, карбапенеми, пенеми.

– Резервни – aнтибиотици, които трябва да бъдат предписвани само в краен случай, когато всички други възможности са изчерпани или при инфекция, която е резистентна на други лекарства.

Антибиотици, „постaвени под карантина“, са: аztreonam, четвърта и пета генерация цефалоспорини, полимиксини (colistin), fosfomycin (i.v.), linezolid, tigecycline и daptomycin. Те трябва да бъдат използвани само при животозастрашаващи инфекции, причинени от мултирезистентни бактерии.

„Трябва да спрем да плащаме за антибиотици, основани на това колко пъти са предписани, трябва да накараме хората да се откажат от употребата им. Не искаме колистин да се използва много често. В действителност ние не искаме той да бъде използван изобщо“, обяснява Сюзън Хил, която отговаря за списъка на най-важните лекарства в СЗО. „Нуждаем се като глобална общност от това да изясним как плащаме на една компания, за да не прави маркетинг на колистин, да не го рекламира и да го държи в дълбок резерв.“

Класификацията е съобразена и с употребата на антибиотици в животновъдството, с която има още по-големи злоупотреби.

Списъкът се актуализира на всеки две години. В новата версия са добавени 30 лекарства за възрастни и 25 лекарства за деца, както и е уточнена употребата на девет нови медикамента. Включени са нови лекарства за лечение на хронична миелоидна левкемия, резистентна на стандартната първа линия терапия, на хроничен хепатит С, HIV инфекция, мултирезистентна туберкулоза и туберкулоза в детска възраст.

В списъка на най-важните лекарства не е включен „polypill“ – комбинация от фиксирана доза статин, ацетил салицилова киселина, бета-блокер и антихипертензивно средство. Причината за скептицизма на СЗО е наличието на две версии подобни таблетки и невъзможност да се прецени коя от двете е по-ефикасна и с по-добър профил на безопасност (по-нисък риск за нежелани странични ефекти).

Използван източник:

1.www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/