Avastin e одобрен в комбинация с Tarceva за някои форми на напреднал белодробен карцином


md 01/06/2017

Европейската комисия одобри приложението на Avastin®* (bevacizumab) в комбинация с Tarceva® (erlotinib)* като първа линия терапия при възрастни пациенти с неоперабилен напреднал, метастазирал или рекурентен несквамозен недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) с EGFR-активиращи мутации (1). Това е първото одобрение на Avastin в комбинация с друга таргетна терапия, което ще се превърне в нов стандарт за лечение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.