Afinitor е одобрен за някои форми на напреднали гастроинтестинални и белодробни NETs


md 01/06/2017

Европейската комисия одобри Afinitor®* (everolimus) таблетки за лечение на неоперабилни или метастатични, добре диференцирани (стадий 1 или стадий 2) нефункционални невроендокринни тумори (NETs) от стомашночревен или белодробен произход при възрастни пациенти с прогресиращо заболяване (1). Afinitor® е първата одобрена терапия в страните от Европейския съюз за този тип белодробни NETs и една от малкото налични […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.