Afatinib в лечението на недребноклетъчния белодробен карцином: обединени резултати от две LUX-Lung проучвания01/06/2017

Afatinib (Giotrif)* е разрешен за употреба в Европейския съюз (ЕС) като монотерапия при възрастни пациенти с локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) с активираща(и) мутация(и) на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR M+), нелекувани с тирозин киназен инхибитор (TKI) на EGFR (1). Аfatinib е мощен и селективен перорален необратим инхибитор (TKI) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.