Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/04/2017

– Allergan възнамерява да придобие срещу $2.5 милиарда Zeltiq Aesthetics, която е специализирана в разработването и търговията на козметични и естетични продукти. Zeltiq е патентовала CoolSculpting System, която използва охлаждаща технология с липолиза за превенция и редукция на нежелана натрупана мастна тъкан.

Системата действа чрез охлаждане и елиминиране на мастните клетки без да се засягат околните тъкани. Основно приложение на новата технология е в пластичната и естетична хирургия, както и в дерматологията.

В друга сделка, Allergan възнаметява да разшири портфолиото си от медикаменти за лечение на болестта на Parkinson чрез закупуване на американската Lyposomal Therapeutics, специализирана в областта на невродегенеративните заболявания.

Lyposomal разработва програмата LTI-291 за стимулиране на активността на глюкоцереброзидазата (Gcase) в мозъка. Този ензим е намален при редица липозомни заболявания, свързани с мутация на GBA1 генa, и се среща при 5-10% от пациентите с болест на Parkinson.

Това са поредни сделки за Allergan, който през миналата година придоби последователно LifeCell, Chase Pharma, Topira Therapeutics и Topokine Therapeutics.

– J&J и Actelion ще се слеят в сделка за $30 милиарда. Като част от споразумението, Actelion ще обособи отдела за открития и ранни клинични проучвани в отделна биофармацевтична компания, дял в която ще има и J&J.

– Takeda завърши сделката по придобиването на Ariad Pharmaceuticals срещу $5.2 милиарда, с което ще увеличи съществено онкологичното си портфолио. Водещ медикамент на Ariad е Iclusig (ponatimib) за лечение на хронична лимфобластна левкемия и лимфобластна левкемия.

Обещаващ продукт е brigatinib, който има потенциала да се превърне във водещ ALK инхибитор при не-дребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) и да достигне годишни продажби за над $1 милиард.

– Amgen и Immatics подписаха сделка за разработването на онкологични медикаменти на стойност $1.3 милиарда. Основна цел ще е производството на следваща генерация Т-клетъчно специфични имунотерапии, които ще се прилагат при различни злокачествени заболявания.

За целта двете компании ще комбинират технологията XPRESIDENT за Т-клетъчно таргетиртане на Immatics и технологията BiTE за T-клетъчно ангажиране на Amgen.

– NovoNordisk ще инвестира 115 милиона паунда за период от 10 години в нов изследователски център в Университета в Оксфорд с цел разработване на нови терапии за захарен диабет тип 2. С над 100 учени, Novo Nordisk Research Centre Oxford е пример за успешно сътрудничество между фармацевтичната индустрия и академичните центрове.

– Ipsen ще придобие онкологичното портфолио на американската Merrimack Pharmaceuticals в сделка за $1 милиард. Водещ продукт на Merrimack е Oniveyde (irinotecan liposome injection), който се прилага при пациенти с метастатичен карцином на панкреаса с прогресия на заболяването след базирана на gemcitabine терапия.

Медикаментът преминава и фаза 2 клинични изпитвания като първа линия терапия за нелекуван метастатичен карцином на панкреаса, както и фаза 2/3 за рецидивирал дребноклетъчен карцином на белите дробове.

В друга сделка, Ipsen придоби пет OTC продукта на Sanofi срещу $88 милиона, най-важният от които е комбинираният аналгетик Prontalgine (рaracetamol/сodeine), прилаган за лечение на умерено и тежко изразена болка.

Освен това, портфолиото включва антиспазмолитичния Buscopan, лаксативните супозитории Glycerini, лекарствата за лечение на настинка и кашлица Mucothiol и Mucodyne, които се продават в осем европейски страни. (ИТ)