Скрининг методи за ранна диагностика на хипоестезия и оценка на риска за улцерации и ампутация:01/04/2017

- тест с пропиленов монофиламент на Semmes-Weinstein 10 g - 73% (чувствителност); 87% (специфичност) - нарушена тактилна чувствителност

- биотензиометрия - 61-80% (чувствителност); 64-76% (специфичност) - нарушен вибрационен усет

- тест с камертонова вилица на Rydel-Seiffer 128-Hz: 87-99% (чувствителност); 1-19% (специфичност) - нарушен вибрационен усет