Синдром на Churg-Strauss – прогресивно, агресивно, инвалидизиращо заболяване с мултиорганно засягане


md 01/04/2017

Д-р Елена Петкова, доц. д-р Мария Стаевска, д-р Николай Русеков, д-р Анна Валериева, проф. д-р Васил Димитров Медицински университет София Клиника по клинична алергология УМБАЛ Александровска – София Синдромът на Churg-Strauss (CSS) е рядък васкулит на съдовете от малък и среден калибър, който се асоциира с бронхиална астма, еозинофилия и наличие на антимиелопероксидазни (MPO) антинеутрофилни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.