SGLT-2 инхибиторите отвъд гликемичния контрол


md 01/04/2017

Д-р Николай Ботушанов Клиника по ендокринология и болести на обмяната Медицински университет – Пловдив Пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) имат повишен риск за развитие на сърдечносъдови и бъбречни усложнения, които от своя страна водят до промени в качеството на живот и до повишена смъртност (1). Нарастващият брой на хората със ЗДТ2 и свързаните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.