Продължителното амбулаторно мониториране на пулмоналното налягане намалява рехоспитализациите при сърдечна недостатъчност


md 01/04/2017

При болните със сърдечна недостатъчност (СН) с имплантиран CardioMEMS (Abbott/St Jude Medical) за мониториране налягането в пулмоналната артерия (PAР) се установяват по-малко хоспитализации и понижаване на разходите за медицински грижи (1). Ретроспективно обсервационно проучване показа понижаване с 45% на броя на епизодите на декомпенсация на СН, налагащи прием в болнично заведение, след имплантиране на устройство, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.