Приложение на pramipexole в лечението на болестта на Parkinson


md 01/04/2017

Pramipexole (PPX) e допаминов агонист с висока специфичност и селективност към D2-рецепторите, като има по-изявен афенитет към D3 подтип, съпоставен с D2 и D4 подтиповете. Чрез активиране на стриопалидарната система посредством стимулиране на D3 рецепторите, PPX облекчава симптомите на болестта на Parkinson като имитира ефектите на допамина в стриатума. Поради широкото разпространение на D3 рецепторите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.