Legada – нов медикамент за лечение на mycosis fungoides01/04/2017

Legada (chlormethine) на Actelion бе одобрен в Европа за лечение на mycosis fungoides – тип кожна форма на Т-клетъчен лимфом (MF-CTLC) – рядко и потенциално животозастрашаващо имуно-онкологично заболяване (1).

MF-CTLC е най-честата форма на кожен Т-клетъчен лимфом, който прогресира в 34% от случаите и в най-напредналите стадии дава далечни метастази в черния дроб, слезката и белите дробове.

Заболяването обикновено се развива при хора над 50 години и е по-често при мъже. Първоначално се проявява със суха кожа и червен обрив, с или без сърбеж. Тъй като заболяването често се бърка с екзема или псориазис, диагнозата обикновено се поставя късно.

MF-CTLC се развива с плаки по кожата, които могат да покриват по-малки или по-големи зони. В последствие се формират подутини и туморни възли, като могат да се засегнат и лимфни възли.

Наличните данни показват, че болни с ранни стадии на заболяването имат нормална продължителност на живота, въпреки че средният период за поставяне на диагнозата варира от две до седем години. Основна цел на терапията е да се предотврати прогресията на заболяването.

Chlormethine е алкилиращо средство за еднодневно топикално приложение. Одобрението на регулаторните органи е базирано на резултатите от рандомизирано и контролирано клинично проучване с 260 пациенти.

Данните сочат, че 77% от болните, лекувани в продължение на шест месеца, са имали клиничен отговор според скалата Composite Assessment of Index Lesion Severity (CAILS). Пълен клиничен отговор е постигнат при 19%, като предимствата от терапията са отчетени още на четвъртата седмица от приложението на медикамента.

Най-честите нежелани странични ефекти на Legada са: дерматит (54.7%); сърбеж (20.3%); кожни инфекции (11.7%); кожни улцерации и мехури (6.3%) и кожна хиперпигментация (5.5%). (ИТ)

Използван източник:

1. EU nod for Actelion’s rare immune system cancer drug http://www.pharmatimes.com/news/eu_nod_for_actelions_rare_immune_system_cancer_drug_1188366?utm_source=PT+Daily+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pt+daily+news+alert