Legada – нов медикамент за лечение на mycosis fungoides


md 01/04/2017

Legada (chlormethine) на Actelion бе одобрен в Европа за лечение на mycosis fungoides – тип кожна форма на Т-клетъчен лимфом (MF-CTLC) – рядко и потенциално животозастрашаващо имуно-онкологично заболяване (1). MF-CTLC е най-честата форма на кожен Т-клетъчен лимфом, който прогресира в 34% от случаите и в най-напредналите стадии дава далечни метастази в черния дроб, слезката и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.