Имплантация на кардиовертер-дефибрилатор при бременна, под ехокардиографски контрол


md 01/04/2017

Доц. д-р Иво Петров, проф. д-р Лазар Ангелков, д-р Емил Димитров, д-р Милен Предовски; д-р Костадин Котирков, д-р Искрен Гарвански, доц. д-р Яна Симова Аджъбадем-СитиКлиник – София Кардиологичен център – Клиника по кардиология Представяме случай на жена на 36 години с известна хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП), постъпваща в клиниката за имплантация на кардиовертер-дефибрилатор (ICD) по повод […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.